امروز دلم خیلی برات تنگ شده 


حالم گرفته است


وقتی تو خیابون زن و شوهرها و بعضا 2 دوست می دیدم .......بهشون


حسودیم می شد


حسودیم می شد که چرا قدر تو ندونستم


قدر یه فرشته که کنارم بود و نتونستم بفهمم چه نعمتی دارم ؟


یاد اون روزهای قشنگ به خیرلبخند


نمی دونم کهتکرار میشه یا ....


یا آرزوش باید به اون دنیا ببرمسوال

/ 1 نظر / 17 بازدید
نفیس

سلام نمیدونم چی بگم ؟؟؟؟؟؟؟ شاید تکرار بشه شاید هم ....[ناراحت] بعد از نوشتنم علی عطسه کرد یعنی چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خودمم نمیدونم معنی این عطسه چی بود